Pasirinkite

Mokymai valstybės tarnautojams

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Mokymai aplinkosauginėmis temomis

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Nemokamos psichologo konsultacijos onkologiniams pacientams

VšĮ Onkopsichologijos ir komunikacijos centras

Socialinių akcijų vaikų namuose organizavimas

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Mokymų organizavimas

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Viešųjų akcijų inicijavimas

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Kraujo donorystės akcija Sausio 13-osios aukoms atminti

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Svarbių istorinių datų minėjimai

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Ripkos turnyrai

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Vasaros stovykla jaunimui „Mūsų šaknys – baltai“

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga

Gimtadieniai vaikams

Pijaus palėpė

Saugi pradžia

Fotografavimas

Saugi pradžia

Pagalba ir konsultavimas viešosios komunikacijos klausimais

Saugi pradžia

Pagalba ir konsultavimas teisiniais klausimais

Saugi pradžia

Leidyba, maketavimas

Saugi pradžia

Neformalus ugdymas

Saugi pradžia

Renginių organizavimas

Saugi pradžia

Mokymai, seminarai

Saugi pradžia

Projektų rengimas

Saugi pradžia

Kompleksinės mokymų paslaugos

VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Patalpų Kaune nuoma

Lietuvos skautija

Mokymų organizavimas ir pilietinės visuomenės švietimas

VšĮ Ateities visuomenės institutas

Tarpinstitucinių diskusijų, forumų, mokslo simpoziumų, konferencijų inicijavimas ir organizavimas

VšĮ Ateities visuomenės institutas

Tarpdisciplininiai tyrimai, studijos, įžvalgos, prognozės ir analizės

VšĮ Ateities visuomenės institutas

Meno projektai, muziejinė veikla, kt

Skulptūros centras VšĮ

Dizaino ir komercinių pasiūlymų dirbtuvės

Projektų akademija

Projektų valdymo mokymai

Projektų akademija

Paraiškų rengimas

Projektų akademija

Viešųjų akcijų organizavimas

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Šiaulių miesto skyrius