Pasirinkite

Viešoji įstaiga Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

aplinkosauga ir gyvūnai

Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT)

socialiniai klausimai

VšĮ Algojimo paslaugos

socialiniai klausimai,sportas ir sveikata

Viešoji įstaiga KAKAVA

kultūra ir laisvalaikis

VšĮ Verslas ar Menas

kultūra ir laisvalaikis,socialiniai klausimai

Vš.Į. Studijų užsienyje informacijos centras

VšĮ Sėkmės mokykla

švietimas ir ugdymas

Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“

socialiniai klausimai

Unusual Projects

kultūra ir laisvalaikis

Labdaros ir paramos fondas

socialiniai klausimai