Adresas
Savičiaus g. 11-23, Vilnius LT-01127 Vilnius
Kontaktai
Tel.: 864719509
El. paštas: info@futuresoc.com
Svetainė: www.futuresoc.com

VšĮ Ateities visuomenės institutas

Veiklos kryptis: švietimas ir ugdymas,kultūra ir laisvalaikis
 

Veiklos aprašymas(Vykdomi projektai):

Ateities visuomenės institutas – viešoji įstaiga, orientuota į ateities visuomenės gerovės politikos formavimą. Institutas vykdo tarpdisciplininių mokslų ir meno sričių mokslinius ir taikomuosius tyrimus, gautus rezultatus ir atradimus naudojant ateities visuomenės gerovei kurti. Instituto misija – per institucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ugdyti tarpdisciplininių tyrimų kultūrą Lietuvoje, skatinti inovacijų diegimą kultūros politikos, kultūrinių ir kūrybinių industrijų, darnios plėtros srityse. Pagrindinės instituto veiklos kryptys: visuomenės gerovė ir švietimas, darnus ir tvarus vystymas bei kultūrinės ir kūrybinės industrijos.

Siūlomos prekės/paslaugos

 

Mokymų organizavimas ir pilietinės visuomenės švietimas

Org.: VšĮ Ateities visuomenės institutas

Tarpinstitucinių diskusijų, forumų, mokslo simpoziumų, konferencijų inicijavimas ir organizavimas

Org.: VšĮ Ateities visuomenės institutas

Tarpdisciplininiai tyrimai, studijos, įžvalgos, prognozės ir analizės

Org.: VšĮ Ateities visuomenės institutas