Konferencija „NVO – kaip socialinis verslas“

NVO konferencija, skirta NVO socialinio verslumo skatinimui bei NVO darbuotojų kompetencijoms kelti.

Konferencijos pranešėjai:

Aurelija Dzedzevičiūtė – „Kodėl NVO neturėtų bijoti būti socialiai versliomis?“.

Aurelija Dzedzevičiūtė  - „Projektas „Žmogus.Dėžė“, direktorė. Aurelija plačiai ir išsamiai pristatys socialinį verslumą bei santykį su NVO – kaip socialinis verslumas daro pozityvią įtaką ne vien visuomenėje, tačiau ir pačios NVO veiklose, konkurencingumo ir finansinio pajėgumo didinime.

Sergejus Muravjovas – „NVO valdymo iššūkiai XXI-jame amžiuje“. 

Sergejus Muravjovas – VšĮ „Transparency International Lietuvos skyrius“ vadovas. Sergejus savo pranešime pabrėžia NVO profesionalumą ir skaidrumą, siekiant efektyviai plėtoti NVO veiklas ir potencialą. Vadybos ir lyderystės svarba.

Nerijus Buivydas – “ NVO socialinio verslumo pavyzdžiai Lietuvoje“.

Nerijus Buivydas – VšĮ „Sėkmės mokykla“ direktorius, marketingo specialistas. Nerijus savo kalboje praktiškai pristato socialinį verslą, plačiai ir išsamiai pristatydamas įvairiuose Lietuvos miestuose veikiančius socialinius verslus ir organizacijas. Įvairios socialinių verslų veiklos kryptys ir unikalios galimybės kurti pozityvią socialinę įtaką visuomenės gyvenime.

Konferencijos įrašus galite peržiūrėti čia: 

 1 dalis ir 2 dalis.